De Vuurvogel

Schoolstraat 23A 6581 BG Malden

Schoolfoto van De Vuurvogel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij De Vuurvogel!

Wij staan voor onderwijs met oog voor de toekomst van uw kind. Dit doen wij vanuit het Jenaplanconcept, een doordachte onderwijsvorm die zich al ruim 80 jaar in de praktijk ruim bewezen heeft.

Meer weten? Neem contact met ons op voor een introductie.

Tel. 024 3580955

Mail: directie@devuurvogel.nl 

Website: www.devuurvogel.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • excellent
  • toekomstgericht
  • brede vorming
  • kwaliteit
  • Jenaplan

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is centraal gelegen in een mooie wijk met veel variatie.

Het afgelopen schooljaar zijn de inschrijvingen op De Vuurvogel weer toegenomen en zien we weer een toename van het aantal inschrijvingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
282
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven