De Tovercirkel

Zwerfkei 59 6581 HN Malden

  • Schoolfoto van De Tovercirkel
  • Schoolfoto van De Tovercirkel
  • Schoolfoto van De Tovercirkel
  • Schoolfoto van De Tovercirkel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De kinderen van groep 8 hebben afgelopen schooljaar (2020-2021) een prachtige gemiddelde score gehaald van 539,3. Deze score ligt boven de bovengrens en daarmee hebben wij volgens de norm die de inspectie hanteert een ‘goed’ gehaald. In totaal hebben 33 kinderen de eindtoets gemaakt.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Elk jaar vindt de warme overdracht plaats van onze groep 8 kinderen naar de VO scholen. Met de meeste VO scholen heeft de overdracht de vorm van een persoonlijk gesprek tussen stamgroepleider en afdelingsleider van de onderbouw van de betreffende school. Onze adviezen zijn zeer kloppend; 96% van de kinderen stroomt door na de eerste twee jaar middelbare school naar het niveau dat passend is bij ons advies.

Op onze Tovercirkel website is te zien welk advies de kinderen van groep 8 dit schooljaar hebben gekregen.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven