De Tovercirkel

Zwerfkei 59 6581 HN Malden

  • Schoolfoto van De Tovercirkel
  • Schoolfoto van De Tovercirkel
  • Schoolfoto van De Tovercirkel
  • Schoolfoto van De Tovercirkel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze school hoort bij de stichting Conexus. Daar wordt gewerkt met een vervangerspool.

Wij proberen als team goed voor elkaar te zorgen en al preventief om te gaan met signalen van ziekte. Voorkomen is beter dan genezen.

Enkele parttimers zijn bereid om extra te werken bij verlof of ziekte van collega's.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Tovercirkel werken wij samen met de ALO; hun studenten verzorgen bij ons de gymlessen.

Omdat de Tovercirkel een samenwerkingsverband heeft met de Lindenberg (huis voor de kunsten) in Nijmegen hebben wij vakdocenten Muziek en beeldend vorming. Dit in het kader van een langdurend project Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK).

De Tovercirkel is een openbare Jenaplanschool. De kinderen hebben de mogelijkheid om humanistisch vormingsonderwijs (HVO) of godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) te volgen. Wij hebben daar vakdocenten voor.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de kleuters werken we thematisch en staan de leervakken in het teken van het thema.

Afhankelijk van de onderwijs behoeften van de groep wordt er ingespeeld op wat er leeft.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij hebben een organisch lesrooster.

In de ochtend is er veel tijd voor de kernvakken ingeruimd: rekenen, taal en lezen zijn belangrijk als basis voor het leren.

In de middag staat het wereld oriënterend onderwijs centraal

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Tovercirkel heeft goede contacten met de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Malden. Bij de zogenaamde warme overdracht gaan wij op bezoek om in een gesprek met de leidster(s) onze nieuwe leerling beter te leren kennen.

Terug naar boven