De Tovercirkel

Zwerfkei 59 6581 HN Malden

  • Schoolfoto van De Tovercirkel
  • Schoolfoto van De Tovercirkel
  • Schoolfoto van De Tovercirkel
  • Schoolfoto van De Tovercirkel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool de Tovercirkel in Malden.

Wij zijn een openbare Jenaplanschool waar kinderen elkaar in een tweejarige stamgroep dagelijks ontmoeten. Op onze school heerst een open, veilige en gezellige sfeer met een duidelijke structuur. We leren van en met elkaar.

Wilt u meer weten?

Neemt u gerust contact met ons op of loop gewoon eens binnen!

Bezoek ook eens onze website http://www.tovercirkel.nl


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zorgen voor elkaar
  • Samen leven
  • Zelfverantwoordelijk
  • Respecteren
  • Creeren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Tovercirkel heeft te maken met de gevolgen van regionale krimp. Er is minder aanbod van leerlingen in Malden. Het ziet ernaar uit dat onze krimp over een jaar gestabiliseerd is. In de figuren hieronder staat het leerlingenaantal tijdens de officiële teldatum van 1 oktober 2016, dat was 258. Inmiddels heeft de Tovercirkel 200 leerlingen.

De Tovercirkel heeft 7 stamgroepen. We hebben in de kleuterbouw 2 groepen 1/2 met een 2/3 en in de onderbouw 1 groep 3/4. In de middenbouw zijn 2 groepen 5/6. Onze bovenbouw heeft 2 groepen 7/8. 

Al onze groepen hebben een dierennaam gecombineerd met hun verblijfplaats, bijvoorbeeld Giraffenveld en Schaapskooi.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
160
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven