Basisschool Rooms Katholieke Daltonschool Sint Martinus

Ds. L Touwenlaan 3 8754 BP Makkum

  • Schoolfoto van Basisschool Rooms Katholieke Daltonschool Sint Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool Rooms Katholieke Daltonschool Sint Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool Rooms Katholieke Daltonschool Sint Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool Rooms Katholieke Daltonschool Sint Martinus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht afwezig is, wordt in eerste instantie binnen het team gezocht naar vervanging. Bij voorkeur, indien mogelijk, de duo-collega. Als dat niet lukt kunnen we gebruik maken van de mensen die in het supportteam van de BMS zitten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen de school zijn coördinatoren aanwezig op het gebied van Dalton, Kanjertraining, rekenen, taal, lezen en spellen.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op basis van onze bestaande leerlingenzorg is het ondersteuningsprofiel van onze school opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van Passend Onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekking van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben. Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:  

  • Een korte typering van onze school.
  • De kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen.
  • De deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school).
  • De voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.      
  • Het SOP vertaald naar de praktijk.   

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven