Christelijke Basisschool De Ark

Ds. L Touwenlaan 44 A 8754 BT Makkum

  • Wij leren door te doen, te denken en te voelen. Creatieve vaardigheden horen hierbij.
  • Hoeveel kinderen passen er in de auto van de directeur? Rekenen doen we uit de boekjes en ook door het te ervaren...
  • Knikkeren of huppelen? leren en ontspannen door spel en plezier vinden wij belangrijk
  • Acrobaten met een opdracht: de papieren liggen erbij! Allerlei takken van bewegen en sport komen in het jaar voorbij.
  • Gezellig met elkaar de dag beginnen.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven