Christelijke Basisschool De Ark

Ds. L Touwenlaan 44 A 8754 BT Makkum

  • Wij leren door te doen, te denken en te voelen. Creatieve vaardigheden horen hierbij.
  • Hoeveel kinderen passen er in de auto van de directeur? Rekenen doen we uit de boekjes en ook door het te ervaren...
  • Knikkeren of huppelen? leren en ontspannen door spel en plezier vinden wij belangrijk
  • Acrobaten met een opdracht: de papieren liggen erbij! Allerlei takken van bewegen en sport komen in het jaar voorbij.
  • Gezellig met elkaar de dag beginnen.

In het kort

Toelichting van de school

welkom bij De Ark,

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Ark. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig school- en leefklimaat
  • Eigenheid, respect, aandacht
  • Talenten van elk kind benutten
  • Drietalige leeromgeving
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
181
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven