Basisschool De Stuifhoek

Norbartstraat 55 4921 EB Made

Schoolfoto van Basisschool De Stuifhoek

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Vertrouwen
  • Verbondenheid
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Stuifhoek is samen met kinderopvangorganisatie Kibeo en ouders op weg om een integraal kindcentrum (IKC) te worden. Het integraal kindcentrum heeft als voordelen:

  • Een doorgaande lijn 0 tot 13;
  • Een rijke speel leeromgeving;
  • Ontwikkeling in samenhang: de schotten tussen onderwijs, opvang, zorg en opvoeding vallen weg;
  • Een rijker aanbod van activiteiten omdat je gebruik maakt van de omgeving en elkaars kwaliteiten;
  • Intensievere samenwerking met ouders. Kinderen ontwikkelen zich beter als ouders en professionals goed met elkaar samenwerken.

In ons gebouw zijn Basisschool De Stuifhoek, Dagopvang De Stuifhoek, Peuterspeelgroep de Stuifhoek en BSO De Stuifhoek gevestigd.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
247
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Stuifhoek werkt met het 4 gelijke dagen model. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag draaien we een continurooster en lunchen de kinderen op school. Op woensdag zijn de kinderen 's middags vrij en is er geen lunch op school.

Voor de voor- naschoolse opvang werken we samen met onze opvangpartner Kibeo.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We willen zorgen voor een veilige omgeving voor ieder kind. Daarvoor maken we goede afspraken met de kinderen over de omgangsnormen en wat we van elkaar mogen verwachten. Daarnaast werken we in de groepen continu met afspraken omtrent ruimte, tijd en criteria. Kinderen moeten voor iedere les weten wat er van hen verwacht wordt. We geven aan welke ruimte of ruimtes het kind mag gebruiken tijdens de activiteit. We geven aan hoeveel tijd we met een bepaalde activiteit bezig zijn en we geven aan wat de afspraken (regels) tijdens die activiteit zijn. Daar moeten alle kinderen zich aan houden, zodat de duidelijkheid en de veiligheid voor ieder kind gewaarborgd wordt. We starten het schooljaar met de gouden weken. Tijdens deze weken worden er samen met de kinderen regels vastgesteld waar de kinderen en leerkrachten zich een heel jaar aan zullen houden. Deze regels worden door het kind, de ouder(s) en de leerkracht(en) ondertekend.? 

Terug naar boven