Islamitische Basisschool El Habib

Silexstraat 41 6216 XB Maastricht

Schoolfoto van Islamitische Basisschool El Habib

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof wordt voornamelijk intern geregeld. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

IKC El Habib  kent een zeer uiteenlopende leerlingenpopulatie. De school beschikt over extra mogelijkheden voor taalondersteuning in de groepen 1 en 8.

In de klassen wordt zeer gedifferentieerd gewerkt, onderwijs wordt aangeboden op 3 niveaus. (instructie afhankelijk, instructie gevoelig , instructie onafhankelijk). Daarnaast bieden wij plek voor leerlingen die een zorgarrangement nodig hebben. Dit arrangement laten wij deels uitvoeren door externen.

Momenteel werken we beleid uit op leerlingen die meer nodig hebben dan de instructie onafhankelijke niveau. Binnen het team van de IKC El Habib zijn veel leerkrachten gespecialiseerd en gediplomeerd. Deze functies passen binnen een functiehuis waarvan de school bepaald heeft deze belangrijk te vinden. Specialisten zijn samen met directie verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid.

Als er sprake is van aanmelding van een kind waarvan vermoed wordt dat  extra  ondersteuning nodig is, wordt een nader onderzoek uitgevoerd. Er kunnen dan bijvoorbeeld gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. Op grond van de bevindingen van het onderzoek besluit de directeur over de toelating. Wij kijken dan naar de mogelijkheden van de school, de groep, de leerkracht, de leerling en het gezin. In het zorgplan staat verder uitgewerkt hoe wij de leerlingen ondersteunen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vanaf 2 tot 4 jaar is uw peuter van harte welkom om bij Peuteropvang El Habib te komen spelen, ontdekken, leren en (boezem)vriendjes te maken! 

Elk kind is uniek en daarmee is dus ook de ontwikkeling die de kinderen doormaken voor ieder individu anders. Dit is voor ons het uitgangspunt van waaruit we werken bij Peuteropvang El Habib. De Nederlandse samenleving is een multi-etnische en multiculturele samenleving. In een dergelijke maatschappij gaan gelijkheid en gelijke kansen samen met respect voor culturele, etnische en religieuze veelvormigheid.

Terug naar boven