Islamitische Basisschool El Habib

Silexstraat 41 6216 XB Maastricht

Schoolfoto van Islamitische Basisschool El Habib

In het kort

Toelichting van de school

In 1997 is islamitische basisschool El Habib in Maastricht opgericht. Aanleiding hiervoor was dat er veel vraag was naar basisonderwijs met een islamitische identiteit.  

Wij zijn de enige islamitische basisschool in de regio Maastricht en omstreken. Sinds juli 2017 zijn wij gehuisvest in onze nieuwbouw. Het nieuwe schoolgebouw ondersteunt onze onderwijsvisie en past bij het moderne onderwijs dat wij bieden.

Onze leerlingen komen niet alleen uit Maastricht, maar ook uit andere plaatsen in de regio. De ouders van onze leerlingen zijn van verschillende afkomst. De meeste leerlingen hebben wel de Nederlandse nationaliteit. Op de teldatum 1 februari 2022 telde onze school 389 leerlingen. We houden de groepsgrootte beperkt tot ongeveer 20 leerlingen. Daarom is elke groep opgedeeld in 2 klassen. Zo kunnen we waarborgen dat alle leerlingen de nodige aandacht en begeleiding krijgen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en geborgenheid
  • Ouderbetrokkenheid
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Opbrengstgericht werken
  • Actief burgerschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
374
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven