Kindcentrum Manjefiek

Schildruwe 1 6218 VH Maastricht

Schoolfoto van Kindcentrum Manjefiek

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof:

In eerste instantie worden eigen afspraken zo veel mogelijk gepland buiten lesuren. Lukt dit niet, vindt vervanging bij verlof altijd plaats in overleg met de directie. Gekeken wordt o.a. of de flexibele schil wordt ingezet, werkdagen met een collega geruild worden, het verlof op een andere dag gecompenseerd wordt.

Vervanging bij ziekte:

Stap 1. De flexibele schil wordt ingezet.

Stap 2. Ambulante medewerkers worden ingezet.

Stap 3. Groepen worden samengevoegd (kleuters).

Stap 4. Kinderen worden verdeeld over andere groepen.

Stap 5. Bij afwezigheid langer dan twee weken wordt een vervanger ingezet.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit:

 • Managementteam: Yvonne Stegen (Directie) en Kim Duijkaerts (Managementlid)
 • Zorgteam: Tonneke van Nieuwenhoven en Peggy Dukers (IB'ers) en Birgit Vanwersch (brugfunctionaris)
 • Receptie: Monique Martin (administratief medewerkster en conciërge)
 • Leerkrachten met specialisaties: Daisy Wijnands, Tonneke van Nieuwenhoven (gedragsspecialist), Rebecca Hofmans (orthopedagoog), Heleen Kerkhof (rekenspecialist)
 • Leerkrachten Onderbouw: Anouk Duchateau, Veronique Castermans, Rianne Bouwsma, Kim Duijkaerts, Tessa Bonekamp
 • Pedagogisch medewerkers: Gonny Smeets en Linda Mulder
 • Onderwijsassistente: Iris Claessen
 • Leerkrachten Middenbouw: Daisy Wijnands,Gertie Mater, Rachel Meijers-Hul, Valeska Wentink, Angela Garnier, Peggy Dukers
 • Leerkrachten Bovenbouw: Ellen van Sonsbeek, Elle Woltering, Rebecca Hofmans, Heleen Kerkhof, Maaike Nibbelke
 • Gymdocent: Bas van den Boorn

Ouder kunnen alle medewerkers te bereiken via SchouderCom, ons ouderportaal.

Voor externen kan dit per mail; voorletter.achternaam@mosalira.nl 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel zijn 4 ankerpunten in opgenomen.

Deze 4 ankerpunten zijn:

1. Kwaliteitsstandaard

2. Planmatig en handelingsgericht werken

3. Specifieke ondersteuning

4. Ondersteuningsstructuur

Het complete schoolondersteuningsplan van Manjefiek is te lezen op onze website of binnen scholen op de kaart.

In elke groep wordt planmatig op verschillende niveaus gewerkt. Hierbij wordt rekening gehouden met de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Buiten het aanbod in de groepen, wordt ook extra ondersteuning geboden door leerkrachten in de flexibele schil en ambulant begeleiders. Deze ondersteuning is waar nodig beschikbaar voor op leerling-, leerkracht-. groep- en schoolniveau. Verschillende gebieden komen hier aan bod, bijvoorbeeld: rekenen-technisch lezen-NT2-werkhouding, concentratie en aandacht. Daarnaast worden Snappet, chromebooks en de Prowiseborden zo optimaal mogelijk ingezet als middel om te zorgen voor effectief onderwijs.

Naast de reguliere groepen beschikken wij over een instapgroep. Deze instapgroep is een samenwerking tussen school, gemeente en Xonar. Hier kunnen kinderen naar toe waarbij na de peuterspeelzaal getwijfeld wordt of ze naar het regulier onderwijs kunnen of naar speciaal onderwijs moeten, òf kinderen die normaal gesproken niet naar onderwijs zouden gaan maar naar een medisch kleuterdagverblijf of een kinderbehandelcentrum.

Voor meer stichtingsbrede informatie over passend onderwijs en de indeling van de zorgniveaus verwijzen wij u naar: Passend onderwijs

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven