Kindcentrum Manjefiek

Schildruwe 1 6218 VH Maastricht

Schoolfoto van Kindcentrum Manjefiek

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom bij Kindcentrum Manjefiek!

Fijn dat u interesse heeft in onze school. Ons kindcentrum is gevestigd in het Centre Manjefiek Malberg (CMM) maar is te bezoeken via ons schoolplein aan de Schildruwe te Maastricht. Wilt u meer weten? Aarzel niet om contact met ons op te nemen! We nodigen u graag persoonlijk uit voor een nadere kennismaking en verdere uitleg. Want dat weten we zeker, het zal u verrassen :) Wanneer u eenmaal binnen bent ziet u met eigen ogen hoe hard en met hoeveel plezier er gewerkt wordt op Manjefiek.

Onze website vindt u via de link kcmanjefiek   

Meer informatie vindt u op scholenopdekaart

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gezond en vreedzaam IKC
  • Kansrijk
  • Eigenaarschap
  • Betekenisvol
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De hoeveelheid kinderen op een school verandert gedurende het jaar. Immers, er kunnen leerlingen gedurende het jaar instromen (bijv. peuters die naar groep 1 gaan, verhuizing) en uitstromen (bijv. verhuizing). Landelijk is 1 oktober gekozen als vaste teldatum waarop alle scholen moeten doorgeven aan hoeveel leerlingen zij onderwijs bieden. Daarnaast wordt in januari de tussentijdse leerlingendoorstroom kenbaar gemaakt.

Op dit moment is het beeld wisselend maar zien we wel een groei in onze onder-instroom. We zien dat steeds meer gezinnen uit het nieuwbouwgedeelte van Malberg onze school bezoeken voor een rondleiding,onder de indruk zijn van wat we te bieden hebben en zich aanmelden op Manjefiek.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
214
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Manjefiek is een gecertificeerde veilige school met een schoolspecifiek veiligheidsplan en een goed doorstane veiligheidsaudit. Hoe wij met elkaar omgaan is vastgelegd in onze grondwet (DVS).

Voor meer informatie over het stichtingsbrede veiligheidsplan verwijzen wij u naar: Veiligheidsplan MosaLira

Terug naar boven