Basisschool Het Mozaïek

Prestantstraat 40 6217 XX Maastricht

  • De leukste school bij jou in de buurt!
  • Schoolfoto van Basisschool Het Mozaïek
  • Schoolfoto van Basisschool Het Mozaïek

In het kort

Toelichting van de school

basisschool 't Mozaïek, de leukste school bij jou in de buurt!

 Wij geloven dat elk kind recht heeft op de beste versie van zichzelf op cognitief, sociaal, maatschappelijk en creatief gebied waarbij het kind zichzelf mag zijn in een veilige en gestructureerde omgeving.   Wij zijn een Kindcentrum dat gespecialiseerd is in en voor kinderen uit verschillende culturen, met verschillende achtergronden, biedt de kans, onder leiding van een team van gepassioneerde professionals, om van en met elkaar te leren en samen te werken aan een mooie toekomst voor deze kinderen met een zo sterk mogelijke basis.    De school telt 8 klaslokalen, 1 gemeenschapsruimte, 1 ruimte voor de peutergroep van Stichting Samen Spelen en meerdere kleine werk-/ spreekkamers. Op 2 minuten loopafstand van de school beschikken we over een gymzaal. Aan de voorzijde van ons gebouw ligt een semi openbare speelplaats en aan de achterzijde een bijzonder mooie natuurtuin.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Veiligheid
  • Natuurlijk en Kleurrijk
  • Onderzoeken en Ontdekken
  • Taal en Rekenen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Mozaïek is een kleine, gezellige buurtschool in Caberg. Kinderen uit alle culturen leren aandacht en respect te hebben voor elkaar. Het Mozaïek is een school die open staat voor vernieuwingen, en die het belangrijk vindt om vast te houden aan zaken die bewezen hebben goed te zijn. Wij beschikken over enthousiaste leerkrachten met ruime onderwijservaring en kennis. Lesgeven moet niet alleen leuk zijn, maar vooral goed. Daarom pikken we de goede onderwijsontwikkelingen eruit. Wij houden van structuur, rust, orde en netheid en daarnaast van samenwerkend leren. We hebben veel aandacht voor de verschillen tussen snelle en langzame leerlingen. We leren niet alleen lezen, rekenen, taal en schrijven. We hebben ook aandacht voor andere zaken. Denk hierbij aan gym- en muziekles, het leren in onze unieke natuurtuin, dans, kunst en cultuur. Geen enkel kind is hetzelfde en hoewel we natuurlijk niet voor elk kind een apart onderwijsprogramma kunnen maken, kijken we wel naar elk kind afzonderlijk.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
150
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De naschoolse opvang wordt door MIK verzorgd. Dit is een organisatie voor kinderopvang in de gemeente Maastricht. Ouders dienen zelf contact op te nemen om naschoolse of vakantie opvang te regelen.
We hebben contact met BSO De Gouden wereld. 
De leerlingen worden op school door de BSO opgehaald. Voor meer informatie, verwijzen we u naar de website.

https://www.mik-kinderopvang.nl/locaties/buitenschoolse-opvang-de-gouden-wereld/ 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de bijgevoegde documenten vindt u alle benodigde informatie wanneer het gaat over school- en klassenregels. Tevens vindt u informatie over pesten / ICT / schoolveiligheid.

Onder het kopje schoolregels is het handboek van Het Mozaïek toegevoegd. Hierin staan niet alleen de schoolregels maar ook allerlei andere zaken die gaan over hoe zaken zijn geregeld hier op school.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar: https://www.mosalira.nl/praktische-informatie/ 

Terug naar boven