Basisschool Petrus en Paulus

Felix Bockenplein 1 6213 HM Maastricht

  • Gebouw - renovatie gepland voor 2024
  • Schoolfoto van Basisschool Petrus en Paulus
  • Schoolfoto van Basisschool Petrus en Paulus
  • Schoolfoto van Basisschool Petrus en Paulus

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Positiviteit
  • Betrokkenheid
  • Verbinding
  • Saamhorigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij verwachten de komende schooljaren te groeien. Mede door de renovatie van ons gebouw (Integraal Huisvesting Plan Gemeente Maastricht 2019) krijgen wij meer ruimte om het onderwijs en de kinderopvang van de toekomst vorm te gaan geven. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
251
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven