Basisschool J.F.Kennedy

Keurmeestersdreef 129 6216 ED Maastricht

  • Schoolfoto van Basisschool J.F.Kennedy
  • Schoolfoto van Basisschool J.F.Kennedy
  • Schoolfoto van Basisschool J.F.Kennedy
  • Schoolfoto van Basisschool J.F.Kennedy
  • Schoolfoto van Basisschool J.F.Kennedy

In het kort

Toelichting van de school


Binnen Kindcentrum Belfort en specifiek basisschool John F. Kennedy staat de totale ontwikkeling van het kind centraal. We willen een school zijn waar kleine mensen letterlijk en figuurlijk groot worden en we staan ervoor dat kinderen die de school verlaten het maximale uit zichzelf hebben gehaald. Naast de cognitieve ontwikkeling vormen de cultureel-creatieve, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden belangrijke pijlers binnen ons onderwijs. Het kind centraal stellen betekent dat we, in ons onderwijs, met behulp van eigentijdse onderwijsvormen, aansluiten op de onderwijsbehoeften van elk kind. Dat betekent dat de leerkracht een cruciale rol speelt in enerzijds het aanbieden van instructie op maat en anderzijds als begeleider en coach bij het meer onderzoekend en ontdekkend leren.    

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Duidelijkheid en Respect
  • Harmonieus ontwikkelen
  • Veel leren (van en met elkaar)
  • Samenwerking met iedereen
  • Goede communicatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door de uitstroom van een grote groep 8 leerlingen 2017-2018 zien we een daling in ons leerlingenaantal. Onze verwachting is dat dit voor de komende jaren stabiliseert. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
491
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven