Don Bosco SO

Porseleinstraat 14 6216 BP Maastricht

  • Schoolfoto van Don Bosco SO
  • Schoolfoto van Don Bosco SO

In het kort

Toelichting van de school

De Jan Baptistschool is een ZMLK school, waar alle kinderen mogen zijn zoals ze zijn. Ieder kind is uniek en moet zoveel mogelijk kansen krijgen zijn eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Naast onze reguliere zmlk leerlingen geldt dit ook voor onze leerlingen met een autisme spectrumstoornis. Op school willen we samen leren, werken, spelen, groeien. De leerkrachten en klassenassistenten begeleiden de kinderen met aandacht en zorg zodat de leerlingen in toenemende mate zelfstandig hun tocht kunnen voortzetten. De school biedt een veilige en uitdagende leeromgeving. Wij vinden echter niet alleen de cognitieve ontwikkeling van het kind belangrijk, maar leggen als SO Jan Baptist ook een duidelijk accent op het gebied van creatieve, kunstzinnige en levensbeschouwelijke ontwikkeling.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ruimte voor autonomie
  • duidelijke kaders
  • passie voor onze leerlingen
  • structuur en duidelijkheid
  • bieden van veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
37
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven