Tytylschool de Maasgouw Maastricht

Bemelergrubbe 5 6226 NK Maastricht

Schoolfoto van Tytylschool de Maasgouw Maastricht

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met het LACCS-programma. Op basis van dit programma zullen we ook de sociale veiligheid en tevredenheid van onze leerlingen kunnen bepalen. Het LACCS programma is gebaseerd op de visie van "een goed leven". 

Een goed leven voor deze mensen betekent dat het ‘goed genoeg voor elkaar is’ op vijf verschillende gebieden. Deze gebieden, en de waarden die daarop gelden, luiden als volgt:

• Lichamelijk welbevinden (goede lichamelijke conditie, goed verzorgd, goed gevoed, gezondheidsproblemen worden juist behandeld).

• Alertheid (in staat zijn aandacht te hebben voor wat er om je heen gebeurt, in staat zijn tot rust te komen en te herstellen, het hebben van een dag-nachtritme: overdag wakker zijn en ’s nachts slapen, je veilig en ontspannen voelen).

• Contact (geliefd zijn, gekoesterd worden, positieve betekenis hebben voor de ander, gezien worden als mens, aandacht krijgen, gehoord en gezien worden, nabijheid, verbondenheid en emotionele beschikbaarheid ervaren).

• Communicatie (gehoord en begrepen worden, weten wat de mensen om je heen bedoelen, zeggenschap en begrenzing krijgen die bij je past).

• Stimulerende tijdsbesteding (betekenisvolle en gevarieerde bezigheden hebben, uitgedaagd en geprikkeld worden, betrokken zijn bij de dagelijkse bezigheden, kansen krijgen om je te ontwikkelen).

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven