Tytylschool de Maasgouw Maastricht

Bemelergrubbe 5 6226 NK Maastricht

Schoolfoto van Tytylschool de Maasgouw Maastricht

In het kort

Toelichting van de school

Tyltylschool de Maasgouw is in de regio al meer dan 50 jaar dé Tyltylschool, een school met brede expertise op het vlak van onderwijs en zorg voor leerlingen met een meervoudige beperking. We geven antwoord op de vragen van de leerlingen en hun ouders op ontwikkel-, hulp- en zorggebied. Door relaties, competenties en autonomie centraal te stellen, draagt deze vorm van speciaal onderwijs bij aan een begrepen en waardevol leven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ik ben speciaal.
  • Ik word begrepen.
  • Ik ga schitteren.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Tyltylschool de Maasgouw verzorgt passend onderwijs voor een leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar* met een meervoudige beperking. Het onderwijs wordt geboden aan leerlingen die naast een IQ van <50, een grote mate van ondersteuningsbehoeften hebben in verschillende levensdomeinen (wonen, leren, sociale relaties e.d.). Vanaf 01-08-2014 zijn leerlingen alleen toelaatbaar binnen Adelante Onderwijs met een geldende Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Een TLV is een wettelijke verklaring die het samenwerkingsverband af kan geven. Deze verklaring is nodig als een leerling naar het speciaal (basis)onderwijs gaat.

* Het is per leerling verschillend wat de meest gunstige leeftijd is om uit te stromen. De laatste fase van het onderwijs start in het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt. Uitstroom naar vervolgplek is, in overleg met ouders en samenwerkingsverband, tussen 18 en 20 jaar. Er wordt gestreefd naar een uitstroom op 18 jarige leeftijd. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
59
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle medewerkers zijn aanwezig vanaf 08.15 uur. U kunt leerkrachten en onderwijsondersteuners op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereiken tussen 08.30 uur en 09.00 uur en tussen 15.30 uur en 16.30 uur. Op woensdag zijn ze telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en 09.00 uur en tussen 12.45 en 13.45 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven