Openbare Basisschool De Regenboog

Bergmansweg 100 6226 AR Maastricht

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Regenboog

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 waarderen de school met een gemiddelde van 7,6. Zie voor meer details de bijlage.

Na de afname in 2019 is de afname van de vragenlijst bij leerlingen vervallen, door het uitbreken van de Coronacrisis

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven