Openbare Basisschool De Spiegel

Sorbonnelaan 190 6229 HD Maastricht

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spiegel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spiegel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spiegel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spiegel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spiegel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten op de Eindtoets zijn de laatste jaren naar verwachting. De meeste leerlingen behalen een score die past bij hun eerdere resulaten in het CITO LOVS en andere meetgegevens die verzameld zijn. Het gemiddelde resultaat is al enkele jaren ongeveer gelijk en ligt boven de bovengrens zoals door de Onderwijsinspectie gehanteerd. Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

OBS De Spiegel is door de Onderwijsinspectie meest recent bezocht op 08-05-2017 voor een kwaliteitsonderzoek en op 01-04-2019 voor een verificatieonderzoek. Van het kwaliteitsonderzoek is het rapport van de Onderwijsinspectie toegevoegd aan deze pagina. Van het verificatieonderzoek is een eigen verslag toegevoegd èn de rapportage van de Onderwijsinspectie van het totale bestuursbezoek waarvan het verificatieonderzoek een onderdeel was

Terug naar boven