Openbare Basisschool De Spiegel

Sorbonnelaan 190 6229 HD Maastricht

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spiegel
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spiegel
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spiegel
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spiegel
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spiegel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten worden bij verlof vervangen door een externe of interne vervanger. Dat gebeurt ook als leerkrachten ziek zijn. Als een leerkracht langer ziek is en er geen vervanging beschikbaar is, gelden de volgende afspraken:

 • de eerste dag worden de kinderen opgevangen door een interne vervanger
 • de tweede dag worden de kinderen verdeeld over andere groepen
 • de derde dag worden de ouders verzocht de kinderen thuis of elders op te vangen

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen op De Spiegel zijn op leeftijd ingedeeld. Binnen deze jaarklassen worden verschillende groepen gehanteerd die worden verdeeld op niveau. De groepen 1 en 2 zijn gemengd. Binnen deze twee groepen wordt er op vier niveaus gedifferentieerd. De kinderen van groep 1 en 2 zijn verdeeld in twee stamgroepen. Verder wordt er gewerkt met enkele combinatiegroepen en enkele homogene groepen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Terug naar boven