Openbare Basisschool De Spiegel

Sorbonnelaan 190 6229 HD Maastricht

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spiegel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spiegel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spiegel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spiegel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spiegel

In het kort

Toelichting van de school

De Spiegel is een school waar kinderen in een open en veilige manier kunnen leren. We bereiden kinderen voor op een wereld waarvan we niet weten hoe die er uit zal zien als ze volwassen zijn. Behalve kennis leren is het daarom belangrijk dat kinderen de vaardigheden leren die nodig zijn om zelf problemen op te lossen en de houding die bijdraagt aan een betere wereld. Wij geloven dat je het beste kunt leren in een omgeving waarbij je kunt zijn en laten zien wie je bent en wat je leert. Een veilige school is een optimale leeromgeving. Elkaar goed kennen en open staan voor iedereen draagt bij aan deze veiligheid en dus ook aan het leren. Onze slogan is: "Jij mag er zijn en wij zien jou". Onze kernwaarden zijn: openheid, veiligheid, sfeer, zelfstandigheid en samenwerking, aandacht en waardering.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • openheid
  • ontmoeten
  • laagdrempelig
  • toekomstgericht
  • veilig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS De Spiegel ligt in een omgeving waarin het leerlingaantal afneemt. De laatste jaren zijn er minder kinderen op de school gekomen. Op dit moment merken we dat dit aantal bij de jongste leerlingen weer aan het toenemen is en dat het leerlingaantal stabiel wordt.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
147
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op De Spiegel hanteren we traditionele schooltijden met een relatief korte middagpauze. Daarom blijven de meeste kinderen tussen de middag over op school. De begin- en eindtijden zijn voor alle kinderen hetzelfde, behalve in de ochtend voor groep 1 en 2. Daarbij hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 een aantal extra vrije dagen die voor een schooljaar gepland worden. Ouders worden aan het einde van een schooljaar ingelicht over de data in het daaropvolgende jaar van deze zogenaamde "margedagen".

We hanteren een inloopmoment in de ochtend. Dat betekent dat alle kinderen en ouders om 8.20 uur al in de klas kunnen komen. De kinderen die voor school worden opgevangen bij BSO De Spiegel worden door de pedagogisch medewerkers naar de klas gebracht. De kinderen die gebruik maken van naschoolse opvang worden op het schoolplein centraal opgehaald (de kinderen van groep 1 en 2 bij de klas).

De kinderen van groep 1 en 2 worden op het schoolplein opgehaald door hun ouders/verzorgers. De kinderen gaan pas weg als de ouders/verzorgers aanwezig zijn.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven