Kindcentrum Dynamiek

Goudenweg 200 6216 TT Maastricht

Schoolfoto van Kindcentrum Dynamiek

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In onze school is het ziekteverzuim significant laag. Toch komt het voor, dat er vervangingen geregeld moeten worden. Vervangingen die te maken hebben met ziekte, rechtspositioneel verlof of studie. Wij regelen onze vervangingen altijd via www.clooser.nl . Deze organisatie levert ons de vervangers die nodig zijn. Daarin zijn ook vervangers uit de eigen vervangerpool opgenomen. Door krapte op de arbeidsmarkt kan het voorkomen, dat we geen vervanger hebben. In dat geval worden mensen met ambulante taken ingezet voor de groep. Ambulante taken blijven liggen en verschuiven. Soms zijn we genoodzaakt om groepen samen te voegen, omdat de ambulante tijd niet aanwezig is of overvraagd is. We hebben tot nog toe nooit de situatie meegemaakt, dat we kinderen naar huis moesten sturen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op dit moment is onze school (nog) opgebouwd uit homogene en combinatiegroepen.
Dit betekent dat kinderen vooral op leeftijd samengevoegd worden. Binnen deze jaargroepen wordt er intensief gedifferentieerd en zoveel als mogelijk afgestemd op de onderwijsbehoeften van kinderen. Soms individueel, soms in groepjes.

Meer en meer werken we al samen in leerteams waarbij 2 aansluitende groepen samen vorm geven aan het onderwijs. Leerkrachten samen zicht hebben op de leerdoelen en de te lopen routes... samen verantwoordelijkheid dragen en talenten kunnen bundelen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Voor leerjaar 1 en 2 zijn dezelfde onderwijsuren vastgesteld als de overige groepen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Schooltijden voor groep 1 t/m 8

maandag 8.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur
dinsdag 8.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur
woensdag 8.30-12.15 uur
donderdag 8.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur
vrijdag 8.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De leerkrachten bieden in de groepen structuur in een ‘warme’ omgeving.
Kinderen, soms met bijzondere onderwijsbehoeften, kunnen zich daarom blijven ontwikkelen.
Er is een grote bereidheid van alle medewerkers, ouders en kinderen om deze rijke leeromgeving in stand te houden en indien nodig en mogelijk aan te passen; We houden regelmatig gesprekken met leerlingen over hun welbevinden en hun onderwijsontwikkeling. Het delen in de zorg, door collegiale ondersteuning.
Verwachtingen van ouders naar de school en andersom worden duidelijk uitgesproken.

De organisatie biedt een veilige omgeving, er is structuur (duidelijkheid) in de school; De school beschikt over een goede zorgstructuur. Wij beschikken over een goed volgsysteem voor zowel de cognitieve als de sociale ontwikkeling. Wij willen naar iedereen openheid en eerlijkheid in een zorgtraject uitstralen.

Wij hebben een PLUSKLAS en geven Spaanse les aan kinderen van de bovenbouw met als doel om te verrijken.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven