Kindcentrum Dynamiek

Goudenweg 200 6216 TT Maastricht

Schoolfoto van Kindcentrum Dynamiek

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op deze SchoolVenster homepagina van Kindcentrum Dynamiek te Maastricht.

Kindcentrum Dynamiek is van start gegaan op 1 augustus 2015. 

De informatie die u op deze pagina's aantreft, geeft u al zicht op de 'nieuwe' basisschool.

Wilt u zich nog een beter beeld vormen? Dan bent u van harte uitgenodigd voor een bezoek aan ons Kindcentrum. Het is fijn wanneer u hiervoor een afspraak met ons maakt.

Heeft u een vraag en of een opmerking? Dan horen wij u graag.

zie ook onze website http://www.kcdynamiek.nl

Kindcentrum Dynamiek…“Beweeg, beleef, groei & bloei van peuter tot gouden wereldburger!”

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samenwerken
  • onderwijs op maat
  • zelfredzaamheid
  • uitdaging en verrijking
  • onderzoeken en uitvinden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
210
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven