Nutsschool Maastricht

Regentesselaan 2 6224 JR Maastricht

  • Schoolfoto van Nutsschool Maastricht
  • Schoolfoto van Nutsschool Maastricht
  • Schoolfoto van Nutsschool Maastricht
  • Schoolfoto van Nutsschool Maastricht
  • Schoolfoto van Nutsschool Maastricht

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Eens per twee jaar worden de tevredenheidsvragenlijsten van Vensters PO onder de verschillende doelgroepen uitgezet. De uitkomsten geven een goed beeld van de tevredenheid en de veiligheidsbeleving. 
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

nog invullen?
Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven