Nutsschool Maastricht

Regentesselaan 2 6224 JR Maastricht

  • Schoolfoto van Nutsschool Maastricht
  • Schoolfoto van Nutsschool Maastricht
  • Schoolfoto van Nutsschool Maastricht
  • Schoolfoto van Nutsschool Maastricht
  • Schoolfoto van Nutsschool Maastricht

In het kort

Toelichting van de school

Nutsschool Maastricht is een internationale, multiculturele school aan de Groene Loper in Maastricht. De ruim 200 leerlingen van onze school mogen zichzelf zijn en worden... daarin prima op maat begeleid door een team van professionals en betrokken ouders. Avontuurlijk leren en groeien, dat vinden wij belangrijk. Dat zie je terug in onze leermethoden, in de vele activiteiten die onze school organiseert, maar zeker ook in de prachtige buitenruimte die uitnodigt tot samen ontdekken, spelen en leren. Kom en ervaar hoe bijzonder vertrouwd de Nutsschool is.

Dit schoolvenster biedt ook inzicht in de resultaten van de Nutsschool. De gegevens zijn afkomstig van de school, van DUO en de onderwijsinspectie.

De basisschool is de plek waar een kind zich van een vierjarige kleuter tot een (bijna) puber die er klaar voor is de stap naar het voortgezet onderwijs te maken. Een plek waar we willen dat een kind zich thuis voelt, zodat zij ruimte en stimulans ervaart om te leren en te ontdekken. Ons motto is: 'Wij raken elk kind!'. Het team van de Nutsschool gelooft in de eigenheid van kinderen en wil een bijdrage leveren aan een optimale en brede ontwikkeling.

Zoekt u een basisschool voor uw kind(eren), dan bent u van harte welkom voor een bezoek aan onze school. Een bezoekje aan onze website www.nutsschoolmaastricht.nl is de moeite waard. Hier vindt u nog meer informatie over onze school. Wij geven u graag meer informatie en een rondleiding in onze school.

Team Nutsschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigen
  • Betrokken
  • Professioneel
  • Veilig
  • Divers

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school wordt bezocht door ongeveer 200 leerlingen en staat op een kruispunt van een viertal wijken: Scharn, Wittevrouwenveld, Wyckerpoort en Heer. De school heeft een prachtige buitenruimte waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen en leren. Onze schoolpopulatie is zeer divers met een betrokken ouderpopulatie.

In het schoolgebouw is buitenschoolse opvang GoNuts gehuisvest en peuterspeelzaal Peanuts van MIK kinderopvang. Tevens is er samenwerking met buitenschoolse opvang De Boomhut, locatie 't Huis. Deze bso met natuurtuin ligt vlakbij de school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
195
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Dagritme en pauzes
De ochtendpauze om tien uur is voor veel kinderen een welkome onderbreking van van een morgen intensief bezig zijn. In groep 1/2 eten alle kinderen eerst voor ze naar buiten gaan. In groep 3 t/m 8 krijgen de kinderen de tijd voor een gezond fruit-tussendoortje wat ze van thuis hebben meegenomen en gaan vervolgens naar buiten. Buiten zijn er altijd minimaal twee leerkrachten aanwezig die toezicht houden.

Overblijven
Het overblijven is op de Nutsschool anders geregeld dan op de meeste scholen. Wij hebben een (korte) middagpauze van 45 minuten en om die reden blijven alle kinderen op onze school tussen de middag over. Alle kinderen hebben eten en drinken bij zich en eten met de leerkracht in de groep. Daarna gaan alle kinderen een half uur naar buiten (de kleuters iets langer). Drie leerkrachten houden toezicht tijdens het buitenspel. 

Kosten tussenschoolse opvang
Wij kunnen het overblijven op deze manier organiseren, mits wij dat in rekening brengen bij de ouders. De bijdrage voor overblijven houden wij zo laag mogelijk. Voor dertig euro op jaarbasis blijft ieder kind ongeveer 160 keer per jaar over. We verzoeken ouders die niet wensen dat hun kind overblijft contact op te nemen met de directie. U begrijpt dat wij er de voorkeur aan geven dat alle kinderen overblijven. De betaling verloopt via Schoudercom [online communicatie tool] 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de Nutsschool vinden we het van groot belang dat elk kind met plezier naar school komt. Daarom vinden wij het belangrijk dat elke leerling zich veilig voelt, lekker in zijn vel zit, goede contacten met leeftijdsgenoten heeft en weerbaar genoeg is.

Wij richten ons onderwijs zo in dat problemen op sociaal-emotioneel gebied bij de leerlingen zoveel mogelijk voorkomen worden. Natuurlijk zijn er kinderen die desondanks, toch gedrag- en/of emotionele problemen vertonen. De zorg die deze kinderen nodig hebben vindt zoveel mogelijk plaats in de groep door de leerkracht, in samenspraak met de ouders. De intern begeleider wordt indien wenselijk betrokken. 

Terug naar boven