IKC ZIEZO!

Borghaag 25 6228 GC Maastricht

  • Sfeerimpressie tijdens een les muzikale vorming in de kleutergoep
  • Leerlingen tijdens de pauze op het schoolplein
  • Kleuters presenteren aan hun ouders wat ze geleerd hebben naar aanleiding van een kunstproject
  • Alle kinderen van de school presenteren hun eigen circusact aan de ouders van de school
  • Van elk kind uit groep 1-2 een originele uitnodiging voor de ouders

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Hetgeen de Inspectie voor het basisonderwijs onder andere in haar rapport uit 2006 schreef, is zo lang de school bestaat van toepassing:

"De school heeft de laatste vier jaren eindopbrengsten die alle jaren zeer stabiel zijn en significant boven het gemiddelde lagen van scholen met een vergelijkbare populatie leerlingen."

Opbrengstgericht werken, waarbij er naast de aandacht voor cognitief talent vooral ook ruimte dient te zijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfstandigheidsbevordering en creativiteitsontwikkeling - is sedert de start van OBS De Kring een vanzelfsprekendheid. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uit de hier getoonde gegevens blijkt dat OBS De Kring uitermate goed in staat is om valide voorspellingen te doen over de mogelijkheden die de leerlingen in het vervolgonderwijs hebben.

In de helder omschreven schoolverlatersprocedure van de school staat vermeld dat ouders en school vroegtijdig sámen bespreken welke vorm van vervolgonderwijs voor hun kind het meest realistisch en daarmee ook het beste is.

De adviezen zijn er dan ook altijd op gericht op de leerlingen dáár te plaatsen waar ze (ook na het eerste en tweede jaar) thuishoren.OBS De Kring monitort dan ook al meer dan 30 jaar hun leerlingen die naar het vervolgonderwijs uitgestroomd zijn. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school onderschrijft hetgeen de Inspectie voor het basionderwijs in haar rapportages over de school rapporteert.

Sommige rapporten kunnen gedateerd lijken vanwege het feit dat de school niet jaarlijks bezocht wordt. Dit komt omdat OBS De Kring is opgenomen in het basistoezicht (hetgeen wil zeggen dat de school het vertrouwen van de inspectie geniet).

Als een school geen risico's voor de kwaliteit van het onderwijs loopt en de wet- en regelgeving wordt nagekomen, krijgt ze zogenoemd basistoezicht. Deze informatie verschijnt op de Toezichtkaart van de inspectie. Er verschijnt geen rapport als de inspectie geen nader onderzoek heeft uitgevoerd. Als de inspectie het nodig vond om een onderzoek uit te voeren, wordt een rapport opgesteld dat via de Toezichtkaart is te vinden.

Terug naar boven