Montessori Basisschool

Capucijnenstraat 118 6211 RT Maastricht

  • Schoolfoto van Montessori Basisschool
  • Schoolfoto van Montessori Basisschool

In het kort

Toelichting van de school

Montessorionderwijs gaat uit van het kind. Kinderen hebben verschillende mogelijkheden en ontwikkelen zich in hun eigen tempo. Op onze school bieden wij elk kind de activiteiten die passen bij zijn/haar individuele ontwikkeling en belangstelling. Wij zijn een school waar kinderen en volwassenen sámen zorgen voor een sfeer van rust, respect, veiligheid en vertrouwen. Kinderen die in deze sfeer begeleid worden, kunnen zich evenwichtig en autonoom ontwikkelen. Optimale vorming van het kind op alle gebieden vinden wij belangrijk.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • leer het mij zelf te doen
  • cultuur en milieu
  • 3 bouwen
  • brede ontwikkeling
  • gevoelige fase

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
392
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven