Basisschool Wyck

Wycker Grachtstraat 4 A 6221 CW Maastricht

  • Schoolfoto van Basisschool Wyck
  • Schoolfoto van Basisschool Wyck

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Wyck ligt in het oostelijk deel van het stadscentrum en maakt onderdeel uit van Kindcentrum Samen Wyck. Binnen ons kindcentrum zorgen we  ervoor dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, zowel cognitief, sociaal-emotioneel en creatief. Kinderen komen met plezier naar Kindcentrum Samen Wyck. Dat vraagt om een pedagogisch klimaat waarin zij zich geborgen voelen, waar ‘samen’ centraal staat en waar aandacht bestaat voor de individuele behoeften van ieder kind.   

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basischool Wyck. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij, vanuit de school, een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

Uiteraard bent u altijd welkom om te komen kijken of ons Kindcentrum ook bij uw kind past. U kunt hiervoor contact opnemen met de school (bel: 043-3218997 of mail: info@wyck-bs.nl) of met kdv en bso Samen Spelen (bel: 043-7370083 of mail: info@samenspelen.net)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Veilig schoolklimaat
  • Structuur & Rust
  • Samenwerken
  • Talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
170
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De buitenschoolse opvang is een plek waar kinderen na schooltijd samen kunnen spelen en ontspannen, maar waar ook ruimte is voor een activerend en uitdagend activiteitenaanbod.
Per schoolperiode kunnen kinderen kiezen uit een scala van activiteiten op diverse interessegebieden, zoals sport, ICT, vreemde talen en expressievakken. Hier kunnen de kinderen ook buiten het reguliere schoolcurriculum ontdekken waar hun talenten en passies liggen.

Deze activiteiten zijn voor alle kinderen uit het kindcentrum toegankelijk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven