IKC De Kindertuin

Guido Gezellestraat 30 3141 BH Maassluis

  • Schoolfoto van IKC De Kindertuin
  • Schoolfoto van IKC De Kindertuin
  • Schoolfoto van IKC De Kindertuin
  • Schoolfoto van IKC De Kindertuin

In het kort

Toelichting van de school

IKC De Kindertuin is een kindcentrum in het centrum van Maassluis. Het gebouw staat sinds oktober 2018 en biedt ruimte aan onderwijs, kinderopvang (hele dagopvang, voorschoolse opvang en naschoolse opvang). In het gebouw is ook een gymlokaal gevestigd. Dit prachtige gebouw biedt onderzoekend en ontdekkend leren aan alle kinderen. We geloven dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn en willen leren. Het gebouw, de activiteiten, de ruimten en materialen bieden deze mogelijkheid. Uiteraard worden ook de basisvaardigheden zoals taal, lezen, rekenen en schrijven geleerd. De Kindertuin staat in een wijk die geheel gerenoveerd wordt en waar veel nieuwe huizen worden gebouwd. De Kindertuin groeit!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Tot oktober 2018 was de school (toen Spectrum Maassluis) gevestigd in een zeer oud gebouw. Dit heeft veel leerlingen gekost. Inmiddels is er een nieuw gebouw en een nieuwe naam. De Kindertuin past bij deze tijd. Het kindcentrum biedt plaats aan kinderopvang, onderwijs voor leerlingen van 4 tot 13 jaar en een gymzaal voor de hele wijk. De Kindertuin staat in een wijk die gerenoveerd wordt en is inmiddels een groeilocatie geworden. We zijn trots op het gebouw waarin mooie dingen gebeuren voor de ontwikkeling van kinderen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
260
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven