IKC Ichthus

Steenen Dijck 1 3146 BX Maassluis

Schoolfoto van IKC Ichthus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Schoolvensterpagina van IKC Ichthus in Maassluis. Dit Schoolvenster biedt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de prestaties van ons onderwijs. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de basisschool. Wij hopen dat deze pagina u een duidelijk beeld van ons onderwijs geeft.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Opvang en Onderwijs
  • Alles onder 1 dak
  • Van 0 tot 13 jaar
  • Als een vis in het water
  • Sterk pedagogisch klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
384
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

IKC Ichthus maakt deel uit van stichting Un1ek Onderwijs en Opvang.

IKC Ichthus is een integraal kindcentrum.

Opvang en Onderwijs samen onder 1 dak met een integraal aanbod.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven