PC School voor Speciaal Basisonderwijs De Parasol

Richard Hollaan 2 3144 BB Maassluis

Schoolfoto van PC School voor Speciaal Basisonderwijs De Parasol

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs op niveau
  • Veilige leeromgeving
  • Succeservaringen voor leerling
  • Kleinschalige school en opvang
  • Individuele aandacht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen op SBO de Parasol stromen in vanuit een specialistische setting of tussentijds, wanneer het reguliere basisonderwijs geen passend onderwijs kan bieden voor de leerling. De leerlingen die op de Parasol onderwijs volgen zijn door een onafhankelijke commissie toegelaten. De school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden(tenzij het school ondersteuningsprofiel verheldert dat een kind niet de juiste ondersteuning c.q. onderwijs kan krijgen).

Voor alle leerlingen wordt afhankelijk aan hun talenten en behoeften zoveel mogelijk een passend aanbod gecreëerd dat hun ontwikkeling ondersteunt  en recht doet aan hun wensen, talenten en behoeften.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
67
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven