Kardinaal Alfrink

Dr. Jan Schoutenlaan 3 3145 SX Maassluis

Schoolfoto van Kardinaal Alfrink

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kind centraal
  • Oplossingsgericht werken
  • Eigenaarschap bij kinderen
  • Kleine school
  • Driehoeksgesprekken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met de herstructurering van de Burgemeesterswijk. Hierdoor zijn veel gezinnen gedwongen om te verhuizen. Dit heeft gevolgen gehad voor onze leerlingaantallen. Er wordt nog volop nieuw gebouwd in ons deel van Maassluis. Nieuwe gezinnen, gezinnen die verhuizen binnen de wijk en gezinnen die na een gemiddelde periode van zeven jaar weer verhuizen naar een plaats buiten de wijk. Dit geeft aan dat de wijk volop in de beweging is en dat naar alle waarschijnlijkheid ook nog lang zal blijven. Als school profileren we ons met oplossingsgericht onderwijs, de KlasseKAS, werken met portfolio's, plusklas en het bieden van maatwerk voor ieder kind. We merken dat we hierdoor steeds meer leerlingen de school binnenhalen.
Weergave

Leerlingen
106
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven