Kardinaal Alfrink

Dr. Jan Schoutenlaan 3 3145 SX Maassluis

Schoolfoto van Kardinaal Alfrink

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Iedere school worstelt wel eens met het probleem van leerkrachten die door ziekte gedurende een bepaalde periode hun werk op school niet kunnen doen. Onmiddellijk na de ziekmelding gaat de directie aan de slag om vervanging te vinden. Mocht het echt niet lukken om vervanging te regelen, dan worden de kinderen als het mogelijk is over de overige groepen verdeeld. Als we de kinderen echt niet kunnen opvangen, mogen ze thuis blijven. U wordt hier altijd vooraf over geïnformeerd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven