IKC Het Balkon

Jacob van Heemskercklaan 68 3144 DK Maassluis

Schoolfoto van IKC Het Balkon

Contactgegevens

IKC Het Balkon

Jacob van Heemskercklaan 68
3144 DK Maassluis

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stichting UN1EK onderwijs

Aantal scholen:
16
Aantal leerlingen:
4658
Website schoolbestuur:
www.un1ek.nl

Samenwerkingsverband

Stg. SWV Schiedam, Vlaardingen, Maassluis onderwijs dat past

Terug naar boven