IKC De Westhoek

Dr. Jan Schoutenlaan 36 3145 SZ Maassluis

  • Kinderopvang en onderwijs in één concept.
  • Gecertificeerde Early Bird school.
  • Schoolfoto van IKC De Westhoek
  • Door samenwerking samen Wijzer
  • Gecertificeerde Early Bird school.
De kinderen krijgen les in het Engels vanaf de kinderopvang.

Het team

Toelichting van de school

In de komende jaren zal ons personeelsbestand zich langzaam verjongen.


Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie ondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven