Basisschool De Violier

Kennedyplein 60 5993 BT Maasbree

  • Schoolfoto van Basisschool De Violier
  • Schoolfoto van Basisschool De Violier
  • Schoolfoto van Basisschool De Violier
  • Schoolfoto van Basisschool De Violier
  • Schoolfoto van Basisschool De Violier

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op basisschool De Violier!

Basisschool De Violier verzorgt inspirerend, eigentijds onderwijs in een rijke speel-, leer- en leefgemeenschap waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind centraal staat. Binnen ons Ontwikkelingsgericht Onderwijs is dit vooral te zien in spel en onderzoekend leren.

Het accent ligt op het uniek zijn en samen doen, vanuit vertrouwen en nieuwsgierigheid.

Op de kaart van De Violier vindt u informatie over de kwaliteit en opbrengsten van ons onderwijs en hoe wij dit samen met ouders en kinderen realiseren.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelingsgericht
  • Uniek
  • Samen
  • Vertrouwen
  • Nieuwsgierig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door daling van het aantal geboortes in Maasbree, hebben we te maken met krimp. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
440
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De speelplaats is openbaar. Dat wil zeggen dat er buiten de schooltijden ook gespeeld kan worden. Het speeldak is voor rustig spel. Hier is ruimte om rustig te zitten op de kletskrukken. Kinderen spelen er met klein materiaal. Het speeldak hoort bij school en is na schooltijd niet toegankelijk. .

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op De Violier hebben we veel aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen. Daarnaast hechten we veel waarde aan een veilige schoolomgeving, een goed binnenklimaat, actieve en gezonde leerlingen. We dragen als Violier bij aan een gezonde leefstijl voor kinderen. De Gezonde en Veilige School-methodiek is dé praktische werkwijze om scholen daarbij te ondersteunen. Omdat De Violier zorg draagt voor goed bewegingsonderwijs en samen met haar partners (onder andere NSA, en sportdagen) veel organiseert op het gebied van bewegen en sport, hebben we het themacertificaat Bewegen en sport ontvangen.
Daarnaast hebben we het certificaat Welbevinden en sociale veiligheid behaald.Op De Violier willen we dat iedereen zich veilig voelt. Pesten wordt niet getolereerd. Indien nodig houden we ons aan het pestprotocol en zetten waar wenselijk sociale vaardigheidstrainingen in. In de groepen 7 en 8 is SOVA (sociale vaardigheden) training een vast onderdeel van het programma.
Door deze certificaten heeft onze school het vignet Gezonde School behaald. Hiermee laten we zien dat wij als school voldoen aan kwaliteitscriteria voor gezonde scholen. Wij zijn hartstikke trots op het behaalde resultaat!
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Mocht u hier meer over willen weten, kijk dan op www.gezondeschool.nl

De Violier besteed structureel aandacht aan de manier waarop de kinderen naar school komen. Er is aandacht voor een veilige schoolomgeving en veilig verkeersgedrag. Het verkeersonderwijs heeft een vaste plek in ons aanbod. Waarbij theorie en praktijk volop aan bod komen. Ook ouders worden hier actief in betrokken. Door de wijze waarop we omgaan met verkeer en veiligheid hebben we het Limburgs Verkeersveiligheidslabel behaald, een keurmerk dat aangeeft dat de school hier voldoende aandacht aan schenkt.

Terug naar boven