Martin Luther Kingschool

Nachtegaallaan 38 3738 EB Maartensdijk

  • De school heeft de beschikking over een ruim schoolplein in een verkeersveilige omgeving.
  • Bouwen aan een veilige groep met behulp van een zorgvuldig opgestelde eigen leerling sociaal emotionele ontwikkeling.
  • Kinderen worden stap voor stap begeleid bij de ontwikkeling van het denken in samenhangen.
  • Wij werken met drie kleutergroepen. Daardoor zijn de groepen klein en kunnen kinderen rustig wennen aan het schoolritme.
  • Een les over hulpdiensten is natuurlijk extra leuk als we ze echt aan het werk kunnen zien.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2022 hebben wij onze tweejaarlijkse tevredenheidspeilingen afgenomen. Naast personeel en ouders vullen ook de kinderen uit de bovenbouw een vragenlijst in. Op deze pagina publiceren wij het resultaat. 

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De in het voorjaar van 2022 afgenomen tweejaarlijkse tevredenheidspeiling is door 50% van de ouders ingevuld, de betrouwbaarheid kan daarmee als 'voldoende' worden gekwalificeerd. Het totaal cijfer is tevens een voldoende. 

Voor ons is deze uitslag geen reden om rustig achterover te leunen. Met opgestroopte mouwen werken wij aan verdere schoolontwikkeling. We willen graag door ontwikkelen naar een goed/ uitstekend! 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven