Martin Luther Kingschool

Nachtegaallaan 38 3738 EB Maartensdijk

  • De school heeft de beschikking over een ruim schoolplein in een verkeersveilige omgeving.
  • Bouwen aan een veilige groep met behulp van een zorgvuldig opgestelde eigen leerling sociaal emotionele ontwikkeling.
  • Kinderen worden stap voor stap begeleid bij de ontwikkeling van het denken in samenhangen.
  • Wij werken met drie kleutergroepen. Daardoor zijn de groepen klein en kunnen kinderen rustig wennen aan het schoolritme.
  • Een les over hulpdiensten is natuurlijk extra leuk als we ze echt aan het werk kunnen zien.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2020 hebben wij onze tweejaarlijkse tevredenheidspeilingen afgenomen. Naast personeel en ouders vullen ook de kinderen een vragenlijst in. Op deze pagina publiceren wij het resultaat van groep 8, de resultaten van de overige groepen zijn op verzoek in te zien.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Wij zijn er trots op dat de MLKing op alle indicatoren ruim boven het landelijk gemiddelde heeft gescoord. Het eindoordeel komt daarmee op 'ruim voldoende'.

De in het voorjaar van 2020 afgenomen tweejaarlijkse tevredenheidspeiling is door 67% van de ouders ingevuld, de betrouwbaarheid kan daarmee als 'goed' worden gekwalificeerd.

Voor ons is deze uitslag geen reden om rustig achterover te leunen. Afgelopen maanden hebben wij onze leerlingenzorg grondig herzien en verdere verbeteringen doorgevoerd. Met opgestroopte mouwen werken wij aan verdere schoolontwikkeling.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven