Martin Luther Kingschool

Nachtegaallaan 38 3738 EB Maartensdijk

 • De school heeft de beschikking over een ruim schoolplein in een verkeersveilige omgeving.
 • Bouwen aan een veilige groep met behulp van een zorgvuldig opgestelde eigen leerling sociaal emotionele ontwikkeling.
 • Kinderen worden stap voor stap begeleid bij de ontwikkeling van het denken in samenhangen.
 • Wij werken met drie kleutergroepen. Daardoor zijn de groepen klein en kunnen kinderen rustig wennen aan het schoolritme.
 • Een les over hulpdiensten is natuurlijk extra leuk als we ze echt aan het werk kunnen zien.

In het kort

Toelichting van de school

De Martin Luther Kingschool is een Algemeen Christelijke basisschool middenin het dorp Maartensdijk.  Het enthousiaste en gedreven team bereidt kinderen van Maartensdijk en omgeving voor op de toekomst zodat zij hun dromen kunnen waarmaken. Martin Luther King is voor ons een belangrijke inspirator.

De Martin Luther Kingschool biedt kinderen een brede ontwikkeling. Het onderwijs is zodanig ingericht dat naast de cognitieve ook de sociaal-emotionele, de creatieve en de motorische ontwikkeling gestimuleerd worden.

Sinds het ontstaan van de school is er sprake van grote ouderbetrokkenheid. Wij geloven dat goed onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van school, ouders én kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Verbinding
 • Ambitie
 • Bevlogen
 • Lef

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het totaal aantal kinderen in de gemeente De Bilt en Maartensdijk is de afgelopen jaren verminderd. De verwachting was dat komende jaren de dalende trend in Maartensdijk zou aanhouden en dat het aantal kinderen op de Martin Luther Kingschool zal stabiliseren rond de 190 leerlingen. Echter mogen wij steeds meer nieuwe kinderen welkom heten op onze school. Het leerlingaantal ligt nu ruim boven de 200 leerlingen. Hierdoor zijn de klassen groter geworden, maar hebben wij ook meer mogelijkheden tot het geven van hulp waar dat nodig is.

 • directie en intern begeleider zijn dagelijks aanwezig
 • sommige kinderen krijgen buiten de eigen jaargroep ook les in de xl-groep 
  (onderwijs aan meer- en hoogbegaafden door gespecialiseerde leerkrachten)
 • wij werken met drie kleine kleutergroepen
 • alle lessen bewegingsonderwijs worden gegeven door een vakdocent
 • wij bieden remediërend bewegingsonderwijs
 • wij hebben een gedragsspecialist in dienst
 • dagelijks zijn meerdere onderwijsassistenten aanwezig

  De meeste kinderen doorlopen de hele schoolperiode vanaf groep 1. Daarnaast zien we dat mensen die naar Maartensdijk verhuizen bewust kiezen voor een overstap naar de Martin Luther Kingschool. Daardoor stromen regelmatig kinderen in de hogere groepen in. Wij vinden dat kinderen uit Maartensdijk in het eigen dorp naar een school van hun keuze moeten kunnen gaan. Dan is het soms zoeken naar passende oplossingen als groepen groter worden. Inmiddels hebben wij ruime ervaring in de omgang met grotere en kleinere groepen. Voor sommige groepen hebben wij een wachtlijst. Wilt u meer informatie, neem gerust vrijblijvend contact met ons op.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
224
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven