Daltonschool Wereldkidz Kievit

Nachtegaallaan 36 3738 EB Maartensdijk

 • Schoolfoto van Daltonschool Wereldkidz Kievit
 • Schoolfoto van Daltonschool Wereldkidz Kievit
 • Schoolfoto van Daltonschool Wereldkidz Kievit
 • Schoolfoto van Daltonschool Wereldkidz Kievit
 • Schoolfoto van Daltonschool Wereldkidz Kievit

In het kort

Toelichting van de school

Aan alle (toekomstige) ouder(s)/verzorger(s),

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids wordt beschreven welke missie en visie onze school heeft. We leggen uit hoe wij het onderwijs vanuit die visie organiseren en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. Daarnaast vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang.We hopen dat u met plezier deze gids leest en ook onze website en facebookpagina bekijkt voor meer informatie. We geven daarmee een zo compleet mogelijk beeld van onze school. Bent u enthousiast geraakt, maakt u dan vooral een afspraak met de schoolleider voor een persoonlijk kennismakingsgesprek en rondleiding door de school.Tot slot wensen wij iedereen een fijn schooljaar toe en een plezierige samenwerking.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Openbaar
 • Gecertificeerde daltonschool
 • Talent
 • Kleinschalig
 • Inclusief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Momenteel zien we een stijging in het leerlingaantal. Zowel van onderaf, nieuwe kleuters, als zij-instroom. We hebben echter een grote groep leerlingen die afscheid gaat nemen van de school (met name groep 8) waardoor we verwachten wel wat te gaan dalen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
68
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Vertrouwensinspecteur Inspectie van het Onderwijs

Bij een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs kunt u terecht met een klacht over:

 • seksueel misbruik en seksuele intimidatie;
 • discriminatie en radicalisering;
 • ernstig fysiek geweld;
 • grove pesterijen.

De vertrouwensinspecteur behandelt de klacht niet zelf. Hij geeft advies en begeleidt u als u een klacht wilt indienen of aangifte wilt doen. Hij onderneemt geen actie zonder uw instemming. De klacht dient u in bij de klachtencommissie.Bij (een vermoeden van) seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.

Terug naar boven