Daltonschool Wereldkidz Kievit

Nachtegaallaan 36 3738 EB Maartensdijk

  • Schoolfoto van Daltonschool Wereldkidz Kievit
  • Schoolfoto van Daltonschool Wereldkidz Kievit
  • Schoolfoto van Daltonschool Wereldkidz Kievit
  • Schoolfoto van Daltonschool Wereldkidz Kievit
  • Schoolfoto van Daltonschool Wereldkidz Kievit

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders en verzorgers,

Als een kind - uw kind - naar school gaat, stapt hij of zij een totaal andere wereld binnen. Eerst waarschijnlijk aan de hand van een volwassene, later zelfstandig en een stuk zelfbewuster. Voor het ene kind een volstrekt nieuwe wereld, voor het andere vertrouwd. Maar als ouder blijft het altijd moeilijk om een kind "zomaar" los te laten. Weet dan, dat we er op Wereldkidz Kievit alles aan doen om te zorgen, dat ieder kind zich thuis voelt op onze school en terechtkomt in een geborgen, levendige en open omgeving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar
  • Gecertificeerde daltonschool
  • Talent
  • Kleinschalig
  • Breed aanbod (talentateliers)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Momenteel zien we een stijging in het leerlingaantal. Zowel van onderaf, nieuwe kleuters, als zij-instroom.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
78
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij zijn een rookvrije school, dat betekent dat er niet gerookt mag worden op ons schoolplein.

Terug naar boven