Het Kompas

Buitenweg 308 3602 ZK Maarssen

Schoolfoto van Het Kompas

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen geven de school het rapportcijfer 8,1. 

We vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich veilig voelen op school en dat niemand gepest wordt. Het vraagt blijvende aandacht van de leerkrachten om in de groep te praten over gevoelens van veiligheid. Dit onderdeel van De Vreedzame School krijgt extra aandacht.

Het is belangrijk dat leerlingen (en ouders) weten bij wie zij terecht kunnen als zij gevoelens onderkennen van onveiligheid. Leerkrachten kunnen de leerlingen daarin de weg wijzen. In de schoolgids en op de website is de route te vinden voor ouders. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Ouders op Het Kompas geven de school het gemiddelde rapportcijfer 7,7. Hierbij zijn indicatoren op het gebied van veiligheid (de sfeer op school), onderwijs (de lessen), informatie en communicatie getoetst. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven