Het Kompas

Buitenweg 308 3602 ZK Maarssen

Schoolfoto van Het Kompas

In het kort

Toelichting van de school

Onze school geeft richting aan talent, dit betekent dat we in het samenwerken met kinderen uitgaan van de talenten en de mogelijkheden die een kind heeft.

Wij bieden een veilige en stimulerende leeromgeving waarin leerlingen uitgedaagd worden om zowel zelfstandig als coöperatief te werken. Wij gebruiken hierbij moderne methoden.

Er is een goede gestructureerde zorg en begeleiding voor leerlingen die extra hulp of juist extra uitdaging nodig hebben.

Op Het Kompas vinden wij transparantie in communicatie met ouders belangrijk zodat we in gezamenlijkheid zorg kunnen dragen voor de ontwikkeling van het kind.

Het Kompas heeft een Protestants Christelijke identiteit.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Nieuwsgierig
  • Ontwikkeling
  • Zelfvertrouwen
  • Waardering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Het Kompas heeft twee locaties. Op de locatie aan de Buitenweg komen voornamelijk leerlingen uit Zandweg-Oostwaard, Oud-Zuilen en Op Buuren. In Maarssen-Dorp, aan de Bolensteinsestraat bevindt zich de andere locatie. De leerlingen van deze locatie komen uit Maarssen-Dorp, De Hoge Brug en Op Buuren. In de grafiek "Hoe zijn de leerlingen verdeeld per leerjaar in 2013-2014 " is het leerlingaantal per groep aangegeven. Het aantal van de groepen is het totaal van beide locaties.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
391
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In Maarssen zijn verschillende aanbieders voor Buitenschoolse Opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven