Christelijke Nationale Basisschool J.C. van der Wal

Zwanenkamp 1305 3607 NZ Maarssen

Schoolfoto van Christelijke Nationale Basisschool J.C. van der Wal

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn de J.C. van der Walschool in Maarssenbroek, een school waar wij elkaar bij naam kennen. Dat vinden we belangrijk, bij ons op school doe je er toe. Wij zijn een Vreedzame School, waar we zorgen voor elkaar en verschillen omarmen. Zo verrijken wij de wereld. Ons onderwijs is van hoge kwaliteit, duidelijk, met rust en structuur. Ons team is betrokken en deskundig; wij zijn gericht op het duurzaam verbeteren van ons onderwijs. We werken vanuit vertrouwen. In onze communicatie zijn wij open, eerlijk en respectvol. Wij zijn dol op onze school! Mocht u nieuwsgierig zijn, u bent van harte welkom voor een kennismaking en een rondleiding.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs van hoge kwaliteit
  • Warm en betrokken
  • Engels vanaf groep 1
  • Cooperatief, samenwerken
  • Open christelijke identiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
205
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven