Montessorischool Het Mozaïek

Fazantenkamp 157 3607 CH Maarssen

Schoolfoto van Montessorischool Het Mozaïek

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Bovenstaande vragenlijst is de WMK vragenlijst sociale veiligheid, door leerlingen ingevuld.

In mei 2019 wordt deze vragenlijst ook uitgezet onder de ouders en het team.

In het schooljaar 2019-2020 wordt de WMK vragenlijst tevredenheid uitgezet onder leerlingen, ouders en team. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Bovenstaande vragenlijst is de WMK vragenlijst sociale veiligheid, door leerlingen ingevuld.

In mei 2019 wordt deze vragenlijst ook uitgezet onder de ouders en het team.

In het schooljaar 2019-2020 wordt de WMK vragenlijst tevredenheid uitgezet onder leerlingen, ouders en team. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven