Montessorischool Het Mozaïek

Fazantenkamp 157 3607 CH Maarssen

Schoolfoto van Montessorischool Het Mozaïek

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Zie hiervoor de tekst boven. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Montessorischool Het Mozaiek werkt met een vast weekrooster (weekplanning), opgedeeld met afwisseling tussen inspanning en ontspanning. De weekroosters wisselen per groep en zitten in de groepsmappen van de leerkrachten. Tijdens de werkuren werken de kinderen zelfstandig of samen aan een vakgebied. Dat kunnen verschillende vakgebieden zijn. De leerkrachten helpen de kinderen op weg tijdens de rondes en geven lesjes (instructies). Soms zijn er groepsinstructies, dit kan dan een gedifferentieerd aanbod zijn (voor de kinderen waarvoor het nodig is) of per jaargroep. Dit alles komt terug in de weekroosters van de leerkrachten. 

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen toelichting

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Samengevat leveren wij een 8e groeper af, die:

? Alle basisvaardigheden beheerst

? Leert te zijn wie hij of zij is, met eigen leer- en ontwikkelstijl

? Zelfstandig is

? Kan en wil samenwerken

? Sociaal vaardig/ weerbaar is

? Zelfvertrouwen bezit, zelfredzaam is

? Een open houding heeft, vragen wil en kan stellen

? Reflecteert ? Probleemoplossend vermogen ontwikkelt

? Nieuwsgierig is, zin in uitdagingen heeft

? Kan omgaan met ( culturele) verschillen

? Bezig is zich een plek te verwerven in de samenleving

? Gelukkig kan zijn

? Met plezier terugkijkt op de basisschool periode

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven