Montessorischool Het Mozaïek

Fazantenkamp 157-158 3607 CH Maarssen

Schoolfoto van Montessorischool Het Mozaïek

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Montessorischool Het Mozaïek. Op deze pagina vindt u meer informatie over onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Doelgerichtheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Vertrouwen
  • Montessori

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
144
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Toestemming publicatie foto’s en video’s 

Jaarlijks krijgen alle ouders een mail met de vraag om hun privacy-voorkeuren voor beeldmateriaal aan te geven. Deze voorkeuren kunnen ieder moment in de Parro-App worden aangegeven en gewijzigd.

Terug naar boven