Basisschool de Kameleon

Duivenkamp 549 -550 3607 BL Maarssen

  • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op KBS De Kameleon,

Op KBS De Kameleon zijn wij ons bewust van onze taak om kinderen voor te bereiden op de toekomstige maatschappij. Respect, samenwerken en verantwoordelijkheid zijn belangrijke pijlers. Het motto in alles wat we doen is: ‘Wij halen het beste uit ieder kind'. Onze speerpunten hierbij zijn: effectief en gevarieerd lesgeven, een goede sfeer, betrokkenheid en sociale veiligheid. Mocht u meer over onze school willen weten, maakt u dan een afspraak voor een rondleiding of bekijk onze website (www.kameleon-maarssen.nl).

Tot ziens op KBS De Kameleon,

Karin Hulzebos

Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier in leren
  • Opvallend goed in ons vak
  • Trots op onze resultaten
  • Samen voor sterke schakels
  • Verrassend gepassioneerd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

KBS de Kameleon heeft twee locaties, één in Duivenkamp en één in Kamelenspoor. In Duivenkamp zijn de groepen 1 t/m 5 en in Kamelenspoor de groepen 6 t/m 8 en twee taalklassen te vinden. 

Binnen de Scholenstichting Pastoor Ariëns is een afweging gemaakt voor wat betreft de groepsgrootte. Uitgangspunt daarbij is het realiseren van hoogwaardig onderwijs vanuit een gezonde financiële basis. Hierdoor wordt onder andere ook de inzet van interne begeleiding, onderwijsassistenten en de vakdocent gymnastiek mogelijk gemaakt. Als voor een klas (of een leerjaar) de maximale groepsgrootte wordt bereikt, geldt voor die groep of dat leerjaar een stop op het plaatsen van nieuwe leerlingen.  Over alle leerjaren gerekend is de gemiddelde groepsgrootte op De Kameleon per teldatum 25. Voor de kleutergroepen geldt een maximum aantal leerlingen binnen een range van 32 tot 34. Daarbij geldt ook dat de omvang van de groepen 2 in verhouding moet zijn met de maximale omvang van de groepen 3. Voor de groepen 3 tot en met 8 wordt een range tussen de 30 en 32 leerlingen gehanteerd. In het schooljaar 202-2024 is sprake vaeen gemiddelde groepsgrootte van 22 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
180
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In een gezond schoolklimaat voelen zowel leerlingen als leerkrachten zich aangenaam. Het is nauw verwant met de sfeer in de school. Hierbij is veiligheid een belangrijk begrip. Kinderen moeten zich op sociaal gebied veilig voelen. Ook de betrokkenheid en het meeleven van leerkrachten en ouders speelt een grote rol.

Het team is zich bewust van het schoolklimaat dat wij (willen) hebben, en nadenken over de eventuele schaduwkanten daarvan. KBS De Kameleon heeft een prettig en veilig klimaat. Mede door het gebruik van de Vreedzame school en M5 methodiek voelen leerlingen zich prettig op de school.

Terug naar boven