WereldKidz Palet

Buitenweg 310 3602 ZK Maarssen

  • Schoolfoto van WereldKidz Palet
  • Schoolfoto van WereldKidz Palet
  • Schoolfoto van WereldKidz Palet
  • Schoolfoto van WereldKidz Palet
  • Schoolfoto van WereldKidz Palet

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De centrale eindtoets groep 8 is verplicht voor alle basisscholen in Nederland. De centrale eindtoets wordt in april afgenomen. WereldKidz Maarssen heeft gekozen voor de centrale eindtoets van IEP.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De visie van WereldKidz op goed onderwijs is gericht op de brede ontwikkeling van kinderen. Onze scholen verzorgen een overwogen en gedifferentieerd aanbod vanuit de drie doelgebieden kwalificatie, persoonsontwikkeling en socialisatie. Goed onderwijs brengt met zich mee dat de leerkracht de onderwijsbehoeften en ontwikkeling van het kind in beeld heeft. Met behulp van observaties en toetsen wordt gecheckt of beelden kloppen en daarmee kan het onderwijs op de onderwijsbehoefte worden afgestemd. Het kind wordt nadrukkelijk betrokken bij het eigen leerproces. Er is daarbij steeds aandacht voor de vraag hoe het met het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen is gesteld. Hoe hoger het welbevinden en de betrokkenheid, hoe groter het effect van ons onderwijs op de ontwikkeling van de kinderen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 krijgen leerlingen het eind-advies van de basisschool. We volgen de POVO-procedure Stichtse Vecht. De POVO-procedure Stichtse Vecht wordt jaarlijks gepubliceerd op www.naarhetvo.nl.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op onze scholen vinden wij het belangrijk dat wij ons onderwijs niet alleen aanpassen op de cognitieve ontwikkeling van kinderen, maar ook op de sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) en de ontwikkeling van de werkhouding en het leren leren. Om goed te kunnen leren is het van groot belang om goed in je vel te zitten en tools te krijgen om tot leren te komen. We willen onze leerlingen veerkracht meegeven om uitdagingen aan te durven gaan.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 30 november en op 1 december 2012 heeft de inspectie onze school bezocht.

Tijdens het onderzoek heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs beoordeeld.

We zijn blij dat we ook deze keer weer het basisarrangement van de inspectie toegekend hebben gekregen.

Terug naar boven