WereldKidz Palet

Buitenweg 310 3602 ZK Maarssen

 • Schoolfoto van WereldKidz Palet
 • Schoolfoto van WereldKidz Palet
 • Schoolfoto van WereldKidz Palet
 • Schoolfoto van WereldKidz Palet
 • Schoolfoto van WereldKidz Palet

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Wereldkidz Palet!

De periode op de basisschool is een belangrijke fase in het leven van kinderen. We vinden het als team bijzonder daar een bijdrage aan te mogen leveren. WereldKidz Palet is een van de scholen van WereldKidz Maarssen en staat in de wijk Zandweg-Oostwaard. De scholen van WereldKidz Maarssen werken nauw met elkaar samen.  Onze schoolwaarden zijn verantwoordelijkheid, samenwerken en respect.

Bij WereldKidz Maarssen staan we samen voor onze leerlingen. De pijlers van ons inhoudelijk onderwijsconcept STA-4Kidz zijn

 • S: sociaal-emotionele ontwikkeling
 • T: talent          
 • A: arrangementen

Sociaal-emotioneel 

Op onze scholen vinden wij de sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) en de ontwikkeling van de werkhouding en het leren leren heel belangrijk. Om goed te kunnen leren is het van groot belang om goed in je vel te zitten en tools te krijgen om tot leren te komen. We geven hiermee onze leerlingen veerkracht mee om uitdagingen aan te durven gaan. 

Arrangementen

We stemmen ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. We werken met vijf onderwijsarrangementen: van zeer intensief tot voltijd hoogbegaafden onderwijs. De onderwijsbehoefte van de kinderen wordt in beeld gebracht door observaties van werk- en leergedrag, analyses van toetsen en onderzoeken, gesprekken met kinderen, ouders, intern begeleider en (indien nodig) externe deskundigen.

Talent

Naast de basisvakken taal en rekenen bieden we een gevarieerd en breed lesaanbod, zoals Engels, onderzoekend & ontwerpend leren bij aardrijkskunde en geschiedenis, digitale geletterdheid, TechniekKidz, talentontwikkeling in talentdagen/talentateliers, burgerschap, sport & bewegen en muzikale & kunstzinnige ontwikkeling.  Het brede aanbod onder schooltijd en het naschoolse activiteitenaanbod zijn met elkaar verbonden onder de noemer TalentKidz, in samenwerking met onze partner Eigen & Wijzer.

Zie onze schoolgids voor een uitgebreide beschrijving van ons onderwijsconcept en onze school. U bent van harte welkom om verder te praten over ons onderwijs en een kijkje te nemen op onze school.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Onderwijsarrangementen & SEO
 • Digitale geletterdheid
 • TalentKidz
 • Burgerschap
 • Onderzoekend&Ontwerpend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
198
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven