WereldKidz Merseberch

Van Beuningenlaan 28 A 3953 BR Maarsbergen

  • Ben je onder- of overprikkeld, dan kan even bewegen op het beweegplein uitkomst bieden.
  • Naast vele bewegend leeractiviteiten, kun je in de klassen ook keuzes maken voor diverse werkplekken.
  • Leren door te ontdekken.
  • Schoolfoto van WereldKidz Merseberch
  • Samen leren en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar is belangrijk op Merseberch.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Maart 2024 is een onderzoek uitgevoerd naar de leerlingtevredenheid. We vinden het belangrijk om de mogelijkheid te bieden aan de leerlingen om hun mening over hun school te geven. Ze geven Merseberch als rapportcijfer een 8,4. En daar zijn we natuurlijk supertrots op! De leerlingen zijn met name erg tevreden over wat ze leren en over de hulp die ze krijgen van hun leerkrachten. 

Waar verbetering gewenst is, gaan we samen met de leerlingen kijken hoe we daarin stappen kunnen zetten. 

Tevredenheid
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk om van ouders te horen wat zij vinden van de school. Zo kunnen we met elkaar bekijken waar de sterke en verbeterpunten liggen. In het voorjaar van 2024 is een tevredenheidsonderzoek onder ouders afgenomen. Ouders zijn vooral tevreden over het veilige klimaat op school en geven aan dat de kinderen met plezier naar school gaan. Ook is er grote tevredenheid over de vakbekwaamheid van de leerkrachten en wat de kinderen leren op school. Gemiddeld geven ouders de school het rapportcijfer 8,1. Daar zijn we supertrots op!

Tevredenheid
8,1

Terug naar boven